Gespreksvoorbeelden uit de dagelijkse praktijk

Om u een idee te geven van de inhoud van gesprekken, worden hieronder enkele delen van verhalen uit de dagelijkse praktijk weergegeven. Om de privacy van cliënten te verzekeren, zijn fictieve voornamen en plaatsnamen gebruikt.

Voorbeeld 1: Wie bent u en wie past ècht bij u?

Bij het opstellen van uw persoons- en partnerprofiel wordt onder andere gebruik gemaakt van een wetenschappelijk erkende persoonlijkheidsvragenlijst, die alleen door psychologen mag worden geïnterpreteerd. Het resultaat van deze test is een score op 30 duurzame persoonlijkheidseigenschappen. Deze 30 eigenschappen bieden de informatie en de sleutel voor het inzicht in wie u echt bent. Deze informatie – en met name de kwaliteit daarvan – is binnen een redelijk tijdsbestek op geen enkele andere manier te verkrijgen.

Hieronder volgt een stukje van het gesprek inzake de toelichting op de testscores van Nicole, 48 jaar, adviseur HRM in het bedrijfsleven. Lees verder...

Voorbeeld 2: Het vinden van uw partner

Het onderstaande is een fragment uit een gesprek met Pieter, een 47 jarige ondernemer. Lees verder...