Uw partner vinden door persoonlijke advisering en coaching.

Mensen zijn het gelukkigst als ze zich geaccepteerd en geliefd voelen. Andere dingen, zoals carrière, rijkdom, ouderschap en succes kunnen nog zo belangrijk lijken, uiteindelijk is de liefde onze drijfveer.

Daarbij wil iedereen hetzelfde: een fijne relatie met een leuke partner. Maar om uiteenlopende redenen blijkt het vinden van een nieuwe partner soms niet eenvoudig te zijn.

Relatiepsycholoog drs. Michel Modde biedt vanuit wetenschappelijke onderbouwing gecombineerd met meer dan 20 jaar ervaring resultaatgerichte advisering en coaching aan mensen die in zo’n situatie zitten.

Daarbij is een tweetal fasen te onderscheiden:

1. Wie bent u? En wie past echt bij u en vooral waarom?

Een belangrijk deel van de antwoorden op bovenstaande en aanverwante vragen ligt in uw vroege hechtingervaringen. Een professioneel persoons- en partnerprofiel gaat daarom verder dan voor de hand liggende oppervlakkige zaken.

Om u een idee te geven van de inhoud van een gesprek inzake het opstellen van uw persoons- en partnerprofiel staat hieronder een fragment van een gesprek uit de dagelijkse praktijk met Nicole, 48 jaar, HRM adviseur in het bedrijfsleven (om de privacy van cliënten te waarborgen, zijn bij deze en het volgende gespreksfragment fictieve voornamen gebruikt.)

Nicole: Het heeft met dat kluizenaren te maken waarover ik je vertelde. Met dat gevoel dat ik aan de ene kant die partner heel graag wil, maar dat ik aan de andere kant soms het gevoel heb iedereen te willen buitensluiten en als een kluizenaar wil zijn. En dat dat kluizenaren heerlijk voelt en dat ik daar ook ruimte voor wil hebben in een relatie.

Michel: Ja, we hebben het daarover gehad, waar dat vandaan komt: dat had te maken met de ervaring van vroeger in jullie gezin, dat jullie vanuit jullie achtergrond hebben meegekregen dat je je in dienst hoort te stellen bij anderen. Waardoor eigenlijk je tijd op een bepaalde manier wordt afgepakt in plaats van dat je eigen baas bent daarover. En jij als oudste had dat nog het meest van alle kinderen, dat je het gezin bij elkaar moest houden en de dingen moest regelen.

Nicole: Ja, dat klopt. Ik wist dat wel, maar het is me allemaal nog duidelijker geworden.

Michel: Goed, dan kunnen we vandaag daarin nog een stap verder zetten. Want als je dan merkt dat de enige manier waarop je je eigen tijd kunt indelen en je eigen prioriteiten kunt stellen is door alleen te zijn, dan krijg je dat kluizenaren. Daar krijg je dan een fijne associatie bij, een fijn gevoel, dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd kun je daarvan dan ook een afgeleide invullen, namelijk op het moment dat als er iemand dichtbij je komt je dat associeert met: ho, wacht even, straks zitten we echt in een relatie en dat betekent dat ik weer mijn tijd kwijt ga raken en weer op een punt ga komen dat ik mij ondergeschikt ga maken. Je gevoel verzet zich daartegen terwijl ze aan de andere kant ook wel heel erg aan het proberen is juist op dat punt te komen. Maar de consequentie is dat je minder open staat voor een relatie dan je je zelf realiseert.

Oké, duidelijk. Ik herken dat dubbele wat ik daarin inderdaad heb. Maar wat doe ik daar dan aan, hoe kies ik dan mijn weg daarin?

Het gesprek werd vervolgd.

2. Het vinden van uw partner en het opbouwen van een relatie daarmee

Na het opstellen van uw persoons- en partnerprofiel wordt in overleg gekeken wat de beste manier is om die te vinden. Het gaat hierbij om maatwerk, omdat wat de beste manier is voor de één, niet automatisch ook de beste manier voor een ander hoeft te zijn.

Om u een idee te geven van hoe zo'n overleg in zijn werk gaat, staat hieronder weer een fragment van een gesprek uit de dagelijkse praktijk. Het gesprek is met Pieter, een 47 jarige ondernemer.

Michel: Hoe kijk je bijvoorbeeld tegen een contactadvertentie aan?

Pieter: O, dat zou ik prima vinden, als jij denkt dat het zou werken. Voor mijn part huur ik een hele pagina af.

Michel: Een hele pagina is wat veel. Ik denk überhaupt als je er over nadenkt dat grote en opvallende advertenties hun doel wel eens zwaar voorbij zouden kunnen schieten, want kijk eens goed naar wat je eigenlijk communiceert met een hele opvallende advertentie. Wat springt bijvoorbeeld het meest in het oog, de omvang c.q. de vorm en dus de kosten daarvan of de inhoud?

Pieter: Nou, de vorm natuurlijk. Iedereen ziet meteen de kosten. Maar dat is toch ook de bedoeling? Je komt meteen ontzettend binnen bij mensen, je bent niet te negeren.

Michel: Ja, en dat zou heel goed zijn als je iemand zou zoeken om een belangrijke functie te vervullen in een groot, succesvol bedrijf, omdat werving voor een bedrijf om capaciteiten, ervaring, geschiktheid en dat soort zaken gaan naar aanleiding van het functieprofiel. Maar liefde gaat om emotionele verbinding. Oftewel de vraag waarom jij voor de ene vrouw bereid zou zijn een oceaan over te steken om bij haar te zijn en omgekeerd, terwijl een andere vrouw en jij nog niet een kilometer voor elkaar zouden willen afleggen. Dààr gaat liefde om. En dan heeft het dus geen zin om 10 of 20 pluspunten of karakteristieken op te sommen. Maar daar ging het niet over, het ging over of het in de liefde verstandig lijkt om zo’n grote advertentie te zetten. Ik zou dus zeggen van niet, al was het alleen maar om de gelijkswaardigheidsbalans niet te veel onder druk te zetten.

Pieter: De gelijkwaardigheidsbalans, wat is dat?

Michel: Nou, dat is de balans in gelijkwaardigheid, het woord zegt het al. En dat houdt in dat mensen zeker bij aanvang van een relatie vooral niet het gevoel moeten hebben dat die verstoord is of scheef. Ik denk dat ik het functioneren van die balans het beste kan uitleggen met het aloude gezegde, ‘waar er twee ruilen, moet er één huilen’: ergens in je gevoel zit dat besef, of liever gezegd het gegeven dat het bij een ruil een mogelijke uitkomst kan zijn, dat één van de twee door de ruil moet huilen, dus tekort wordt gedaan en spijt krijgt. Een relatie kun je vanuit je gevoel zien als een soort ruil: je geeft liefde en als het goed is, krijg je dat ook. Maar je wilt natuurlijk niet dat jij degene bent die door de ruil aan het kortste eind trekt en als gevolg daarvan moet huilen. Oftewel dat je significant meer geeft dan krijgt.

Pieter: Oké, dat begrijp ik, maar wat heeft dat met de omvang van zo’n advertentie te maken?

Michel: Je moet kijken naar wat je communiceert met zo’n advertentie. Allereerst dat je het geld hebt om zo een advertentie te laten plaatsen. Dat trekt eerder misschien goudzoekers aan dan mensen die op de inhoud reageren, dus volkomen de verkeerde doelgroep. Maar stel in het ideale geval dat je die allemaal doorhebt. Dan blijf je nog zitten met het feit dat je óók communiceert dat je het er voor over hebt zo’n grote advertentie te zetten en zoveel kosten te maken dus dat je wel heel erg graag een partner wilt hebben, óf dat het blijkbaar heel moeilijk voor je is er één te vinden waardoor het nodig is zo’n zwaar middel in te zetten. Vanuit beide mogelijkheden wordt de gelijkwaardigheidsbalans daardoor direct al in het begin verstoord, waardoor je met één of twee nul achterstaat nog voordat je begonnen bent.

Pieter: Ik moet zeggen dat ik er nog nooit zo naar gekeken heb, maar het klinkt eigenlijk wel logisch wat je zegt. Maar hoe zo sta je daardoor direct dan al met één of twee nul achter?

Het gesprek werd vervolgd.

Overige info

Gesprekken met potentiële partners vòòrdat u die zelf ontmoet heeft, worden niet gehouden. Immers, uw eigen gevoel bepaalt (en moet bepalen…), of en zo ja in welke mate het tussen u en iemand anders klikt, dat kan niemand anders voor u bepalen, geen headhunter, geen coach, geen wetenschapper en geen mensenkenner. Het ontmoeten van potentiële partnerkandidaten voordat u ze zelf ontmoet heeft, zou daardoor voor u nodeloos kostbaar worden gezien de vrij zinloze tijdsinvestering die daarmee gemoeid zou zijn. (Als u er moeite mee heeft zelf iemand eerst te willen leren kennen, betekent dat dus dat u uw eigen gevoel niet zou vertrouwen. Dat zou dan geen goede zaak zijn en nopen tot een gesprek daarover: waarom is dat dan zo en hoe kan dat vertrouwen vervolgens worden hersteld.)

Persoonlijke gesprekken vinden plaats in mijn praktijk in Voorburg, vlakbij Den Haag (Wilt u weten wat u in zo’n gesprek kunt verwachten en langere fragmenten lezen dan hierboven is aangegeven, klik dan hier.) Ter voorbereiding op gesprekken kunnen huiswerk- en praktijkopdrachten worden gegeven.

Terug naar boven